top of page

Villkor för vår webbplats

Eventuella åsikter som framförs på femaleleaderengineer.se ska ses som författarnas egna och inte nödvändigtvis som deras arbetsgivare/entreprenörs. ​Webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser på Internet som drivs av tredje part och kommer från tid till annan att tillhandahålla material som tillhör tredje part.

Varje omnämnande på webbplatsen av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation från Female Leader Engineer och vi tar inget ansvar för dessa produkter eller tjänster. Webbplatsanvändarens kontakter med tredje part, som nämnts på femaleleaderengineer.se, är enbart mellan användaren och tredje part och enligt de villkor, integritetspolicy eller garantier som är förknippade med dessa affärer. Användarens användning av någon tredje parts webbplats sker på användarens egen risk och, som anges ovan, utan några garantier eller juridiskt ansvar av något slag från Female Leader Engineer.

Allt material på webbplatsen skapas endast i informationssyfte och är varken avsett eller ska tolkas som råd. När Female Leader Engineer har skapat information på hemsidan har vi försökt vara så korrekta som möjligt. Däremot ger sajten inga garantier eller lovar att informationen är korrekt, aktuell eller fullständig angående försäljningen av våra tjänster eller speciella omständigheter som kan vara unika för vissa användare av denna webbplats.

Det kan finnas information som visas på denna webbplats som kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Ändringar görs regelbundet och dessa ändringar kanske inte återspeglas i materialet som visas på denna webbplats när de görs.

Även om vi försöker hålla webbplatsen uppdaterad, ska Female Leader Engineer inte under några omständigheter hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i informationen på denna webbplats.

Dessutom frånsäger sig Female Leader Engineer ansvar för (a) fel orsakade av användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, felaktig eller ofullständig information och (b) alla skador, inklusive indirekta, speciella, tillfälliga, monetära och följdskador i någon sätt relaterat till användningen av webbplatsen.

Female Leader Engineer kommer under inga omständigheter att hållas ansvarig för någon handling eller underlåtenhet från tredje part, såsom en finansiell institution, betalningssystem, kreditkortsleverantör eller telekommunikationstjänstleverantör, Internet, datorutrustning eller programvara, eller för omständigheter utanför vår kontroll , inklusive (men inte begränsat till) brand, översvämning eller annan naturkatastrof, krig, upplopp, strejk, terrorism, civil eller militär myndighetshandling, fel på programvara och/eller datorutrustning, datavirus eller fel eller avbrott i el, telekommunikation eller andra tjänster.

bottom of page